Dispuut DionySos

Dispuut van het Utrechts Mechanisch Technologisch Corps

umtc

Bacchus … Dionysus … God van de wijn, het drankgelag en de orgieën.
Reeds toen wisten de griekse goden dat anno nu iets groots gaande zou zijn …
DionySos geeft deze oude goden een nieuw gestalte.

Leden van het Dispuut Dionysos


 • Ing. Ing. M.J.M. Baas
 • Ing. E. Barendrecht
 • Ing. A. van Bart
 • Ing. W.H. Bruins
 • Dhr. M. van den Hoek
 • Ing. R. Klip
 • Ing. M.H. Klomp
 • Dhr. E.P. Koper
 • Ing. Ing. J. Krouwel
 • Ing. O. Lagemaat
 • Dhr. R.A.M. Leenders
 • Dhr. L. Osse
 • Ing. D. van der Schaaff
 • Dhr. W.E. Sonneveldt
 • Ing. J. Tieland
 • Ing. W.J. Weide

Bibo, ergo sum!

De eerste tekenen van het nieuwe dispuut binnen het U.M.T.C. werden op 9 oktober 1989 geformaliseerd. Nadat vrij snel duidelijk werd dat de oprichters op dezelfde gedachtenlijn zaten, werden de aanstaande dispuutsgenoten aangeschreven door onze eerste grote bek:

Dit dispuut, dat keihard beter zal zijn dan Palmarias, een grotere bek zal hebben dan Coronax en nog beestachtiger zal zijn dan Raggus, … Inderdaad, dit is een illuster gezelschap, bestaande uit personen die reeds nu bekend c.q. berucht zijn in de gelederen van het U.M.T.C.


Na een aantal belangrijke zaken geregeld te hebben (je moet toch een identiteit hebben), werd het dispuut voorgedragen aan de praeses van het U.M.T.C. Op 16 maart 1990 werd het Dispuut DionySos binnen het Utrechts Mechanisch Technologisch Corps geïnstalleerd door Marinus Jansen, toenmalige beschermheer van het U.M.T.C. Fragmenten uit zijn rede:

Oorspr: Godheid van het ontluikend leven in de natuur, i.h.a. de vruchtbaarheid.De verering van D vloeit ineen met die van een inheems godheidje dat zo zijn cultuur beschermde.

D is een voorspellende god, hij orakelde te Delphi lang voor die plaats door het orakelen mondiale bekendheid verkreeg. Gezien de tamelijk chaotische cultuur rond D stamt de thans nog wel toegepaste Delphi methode om toekomstige zaken te voorspellen wellicht van hem af.

In 496 voor Chr. werd de verering van D ook in Rome ter hand genomen en daar werd hij zowel Libu als Bacchus genoemd.

De verering (herriner u: oorspr. “orgiën”) verkrijgen mondiale bekendheid als Bacchanalen en leiden tot een verbod : Het senatus consultum de Bacchanalibus (186 v. Chr).

D wordt veel aangetroffen op afbeeldingen, meest met wijnrank en wijnbeker in de hand, soms ook als aangeschoten feestganger.

Tenslotte : van D wordt verondersteld dat hij als te vroeg geboren kind van Zeus, verwekt bij ene mej. Semele, door Zeus in diens heup genaaid werd en zo tot rijpheid kwam.

Laten we die analogie volhouden en hopen dat DionySos, ingenaaid in het U.M.T.C. tot grote rijpheid mag uitgroeien en dat de S.O.S. toevoeging u waakzaam doet zijn dat de senaat van het U.M.T.C. niet tot eenzelfde actie gedwongen wordt als de Romeinse senaat in 186 v.Chr.

Het motto van DionySos is “Bibo, ergo sum!”, afgeleid van de bekende uitroep van Rene Descartes die toch meer dacht dan dronk dan wij dachten.

De naam DionySos is afgeleid van Dionysus. Edoch, wij doen meer dan Bacchus deed. Wij doen dat niet alleen voor onszelf, maar vooral ook voor anderen. Om die hulp te symboliseren zijn de laatste 3 letters gelijk het S.O.S. geschreven. Om het geheel de schoonheid te geven die het verdient is de ‘S‘ in het midden verrezen, gelijk onze status die boven die van anderen verrijst.

De leden van DionySos, alleen heren, zijn bepaald geen onbekenden bij/van het U.M.T.C., al was het alleen maar vanwege het werk dat voor het U.M.T.C. wordt verzet. De heren van DionySos zijn stuk voor stuk actief voor de vereniging (geweest) als bestuurslid en/of commissaris. Activiteiten waarvoor bijna al onze oud-leden door het U.M.T.C. zijn geëerd.

Uten følelser DionySos, du er ingensteds …

… Iets waar de kwantiteit en de kwaliteit van de door ons georganiseerde activiteiten behoorlijk debet aan zijn. Voor de buitenwacht is de Koninginnetocht intussen een klassieker geworden. Sinds 29 april 1992 wordt door DionySos een meerdaagse platbodemtocht door het Utrechtse en Hollandse ondernomen om in onze hoofdstad de viering van de verjaardag van onze prinses Juliana bij te wonen.

De laatste jaren gebeurt dat op een schuit die eigendom van een aantal van onze leden is, M.S. de Twatkluiver. Met voldoende PK’s, LB’s, SR’s en VVV’s aan boord om er drie memorabele dagen van te maken, ieder jaar weer.


Voor de lustrum Koninginnetocht van 1996 werd de volgende geschiedschrijving van de hand gedaan (met dank aan de stichting tot het behoud van varende twatkluivers):

Het is medio maart 1992 en koninginnedag staat weer te popelen om een succes te worden, zoals wij, u en de rest dat al jaren hebben ervaren. Des avonds van de 29e april gezellig lekker een stuk in of uit de kraag zuipen om vervolgens op koninginnedag zelf een beetje brak tussen het klootjesvolk rond te treuzelen op zoek naar lekkernijen en tweedehands prullaria, waar je je nadat je thuisgekomen bent van afvraagt wat je er in godsnaam mee moet.

Enfin, al brainbrekend komt dhr. W. Sonneveldt met het (nog steeds) lumineuze idee om een soortement van drijvend stuk staal te bemachtigen om daarmee het hele verhaal een totaal andere wending te geven. Hedentendage weten we dat het idee tot op de dag van vandaag in bijzonder goede aarde is gevallen en dat gebezigde activiteit tot traditie is verworden.

Het drijvende apparaat is wat niet is gemotoriseerd, is de eerste drie jaar ons zeer goed van pas gekomen. Met een BBM van 5 pk ging het allemaal wel maar het hield niet echt over, een eigenaar van een sloepje van polyester weet daar waarschijnlijk nog wel over mee te praten.

Het is mei 1994 en dhr. T. Henquet geeft de uiteindelijke gouden tip aan dhr. E. Koper betreffende een project dat nota bene in de Utrechtse gracht zomaar te koop ligt. Osse en Koper, het water loopt hen nu reeds uit het mondje als zij het apparaat in ogenschouw nemen. Financiëel is dit niet te bolwerken met twee personen. Al gauw wordt er actie ondernomen om meerdere projecthouders te werven en dit is in principe na het plegen van enkele telefoontjes een feit. De heren R. Klip en E. Bruins gaan het team versterken. En binnen een week is de zaak rond en zijn zij eigenaar van de enige echte twatkluiver.

Na zeer lang zwoegen, veel bloed, zweet en tranen is het spul twee dagen voor koninginnedag ’95 klaar. Het motorische is overigens niet echt geweldig want het spul loopt warm en dat is niet zo 1,2,3 op te lossen. Dhr. F. Piet helpt op zeer miraculeuze wijze het twatkluiverteam uit de brand door de auto van dhr. Schotanus aan de voorkant een weinig plastisch te laten verbuigen (genoeg voor total-loss in ieder geval) en op dat moment wisselt een 65 pk sterke Peugeut-dieselmotor die in wonderbaarlijke conditie verkeert van eigenaar. Inbouwen die zooi dus en M.S. Twatkluiver is eind juni ’95 eindelijk zover gereed dat er goed en zonder problemen mee gevaren kan worden.

De inwijdingstocht was voor het gehele dispuut DionySos in juli ’95. Na die tocht bestond absolute overtuiging betreffende het in orde zijn van het stukje speeltuig. En zo was het ook.

Van enig DionyTocht gehalte is de bijsluiter bij een Tocht van enig voorgaand jaar.

LB : Liters Bier, SR : Spare Ribs, VVV : VreugdeVierend Volk, BBM : BuitenBoordMotor, PK : Horsepower

Koninginnedag 19??

Even een verhaaltje uit het archief gelicht: zo te zien een combinatie van OSSE-KOPER- en HOEZEN-taal.


Welk jaar? Weet het niet meer …

Uit de aloude traditie die ons vochtige c.q. natte kikkerlandje rijk is, is gebleken dat er altijd een niet te stelpen vraag is naar ontspanningsmogelijkheden om de zo vermoeide geest eens de vrije loop te laten. Vooral Amsterdammers schijnen hier een handje van te hebben daar zij liever lui dan moe zijn… Hierin kan ze niet altijd het ongelijk worden aangezegd, edoch moeten we oppassen Chinese praktijken dat we niet onze eigen economie naar de Filistijnen (niet Filipijnen) helpen. In deze zal niet opium maar sap/pils/bier/uilezeik een belangrijke rol spelen. Om hiervoor te waken, herinneren we u graag aan het feit dat in ons fiere landje, landje van wereldformaat, overigens vermaard en bekend tot in de meest bizarre uithoek van deze aardkloot zoals ooit eens een inwoner uit Antarctica tegen mij zei tijdens een trip door Noord-Alaska (koude boel daar, by the way), een fuifje wordt georganiseerd door een dispuut van het UMTC, het Utrechts Mechanisch Technologisch Corps, genaamd DionySos. Indien u tot het geselecteerde gezelschap behoort dat mee c.q. vol wordt gevoerd naar c.q. in Amsterdam, dan bent u overigens verpicht deze informatie 100% tot u te nemen. Wat wij beogen met deze overzichtelijke folder ??

Welnu, geniet maar drink met maten. Deze maten kunnen bestaan uit een normaal wegwerpglas in kunststof uitvoering dat in normaal afgeschuimde situatie 0.2 liter bier kan bevatten. Zo is er ook een optie via een meer gedistingeerde maat e.e.a. tot u te nemen. De voorkeur verdient uiteraard de stenen versie die overigens al in de tijd van de Romaanse Romeinen bekend en beroemd was wegens haar robuustheid en mocht de robuustheid niet bestand blijken tegen een van buiten komend onheil (bier zit immers in de pul, zoals we haar zullen noemen) dat weet eenieder dat zij gesneuveld is aan de hand van de vele scherven en scherfjes die de grond inmiddels rijker geworden is. Dit heeft uiteraard een nadeel dat eenieder die met zijn c.q. haar bevallige achterste enigszins plompverloren gaat zitten, het slachtoffer kan worden van een aanval van c.q. door deze penetrante stenen rakkers. Uiteraard kunt u ook gebruik maken van de glazen variant, maar deze zullen wij u niet toestaan in verband met een groter penetratie vermogen van deze glazen belhamels. U zult hier begrip voor opbrengen, dank u bij voorbaat. Ook kan er gekozen worden voor grotere maten welke wij u ten sterkste afraden met de verwachte hoge buitentemperaturen, het zal toch niet waar zijn dat uw biertje lauw gaat worden omdat u eigen maagmaat uw handmaat niet meer kan verwerken? Nee, dat zou drankmisbruik en dus matennaaierij zijn. En dat is iets dat zonder meer bestraft zal worden met een ‘verfrissende’ en zeker niet vrijwillige duik in de zojuist bevuilde grachten van onze hoofdstad. Wij willen u evenwel absoluut niet doen laten geloven dat wij het slechtste met u voorhebben. Integendeel, als u niet als deelgenoot hier aanwezig zou zijn, dat hadden wij een dergelijk uitstapje dat op oerhollandsche traditionele wijze gevierd wordt, niet hoeven organiseren.

Met andere woorden, maak er wat van en val de DJ niet lastig want die heeft het al zwaar genoeg (gehad). Hij zal het beste functioneren als u hem voorziet van een natje en een praatje en al keuvelend zult u de dag doorbrengen onder het genot van de gezelligheid aan boord en aan de kant.

Nu we het toch over benzine hebben, past u vooral op de aanwezige voorraad brandstof. Zij is kostbaar en dus berekend. Mocht u onverhoopt toch iets van deze vloeistof binnenkrijgen, wendt u zich dan tot de kade en steek uw adem aan. Zo verbrandt u de andere gasten niet. Enig doktersadvies: gaat u naar het ziekenhuis, wij hebben slechts beperkte EHBO-faciliteiten. Overigens staan we altijd open voor verbeteringen en suggesties al zult u zich goed moeten realiseren dat aan een gouden concept niet al te veel gesleuteld dient te worden. Het wordt u dan ook niet in dank afgenomen als u met een verschrikkelijk dom voorstel komt. Denkt u dus eerst even na of overleg met uw huidige buurman. Voorwaar alsnog wensen wij u een prettige voortzetting van deze dag(en).

PS deze boodschap vernietigt zichzelf niet.